specialisatieprogramma Productie - 14 EC

introductie technische en inhoudelijk vaardigheden en onderzoeken geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Voor het grootste deel gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een vijftal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten alvast beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden als producent en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep.

doel en functie van het specialisatieprogramma
voor de student:

  • gelegenheid om te onderzoeken of dit inderdaad de opleiding is die hij wil doen en of hij zichzelf geschikt genoeg acht
  • gelegenheid om een aantal basale technische en inhoudelijke vaardigheden te onderzoeken en te verwerven

voor de opleiding:

  • gelegenheid om na te gaan of de student geschikt is voor het beroep en het vervolg van de opleiding

competenties
Het accent ligt primair op de volgende competenties:

      1. creëren
      3. samenwerken en communiceren
      4. ambachtelijk vermogen
      5. planmatig en resultaatgericht werken
      6. flexibiliteit
    10. reflectief vermogen
    11. innovatief vermogen

onderwijsvorm
hoorcolleges, rondleidingen, excursies, werkcolleges

Programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties 1, 3, 4, 5, 6 10 en 11 van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Anita Smit, Iris Hogendijk, Bernadette Bout, Constant van Panhuys en gastdocenten.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 5 toegekend indien:

  • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
  • voldoende beoordeling voor de zeven competenties

studiebelasting
14 EC (392 uur)

Delen