Naar inhoud

Studiegids

Archief

specialisatieprogramma Production Design - 14 EC (kopie 1)

introductie van het vak production design / art direction

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Grotendeels gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een vijftal ‘blokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale technische en inhoudelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep. Verder krijgen de studenten en de opleiding een beter beeld van de geschiktheid van de student voor het beroep.

doel en functie van het specialisatieprogramma
voor de student:

  • gelegenheid om een aantal basale technische en inhoudelijke vaardigheden te onderzoeken en te verwerven
  • gelegenheid om te onderzoeken of hij/zij zichzelf geschikt genoeg acht voor de opleiding en het vak

voor de opleiding:

  • gelegenheid om na te gaan of de student geschikt is voor het beroep (vak) en het vervolg van de opleiding

competenties
Het gaat om de volgende competenties:

      1. creëren
      2. visie
      3. samenwerken en communiceren
      4. ambachtelijk vermogen
      5. planmatig en resultaatgericht werken
      6. flexibiliteit
      8. omgevingsgerichtheid
      9. lerend vermogen
    10. reflectief vermogen
    11. innovatief vermogen

onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie, praktijkoefening a.h.v. opdrachten

Programma

toets
Integrale beoordeling van de competenties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Arjen Baars, Marco Mocking, Anita Schoolderman, Guido Duivenvoorde, Anne Winterink en Michel de Graaf (studieleider)

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatie 5 toegekend bij:

  • actieve participatie en minimaal 80% aanwezigheid
  • voldoende beoordeling van het werk tijdens de "Schouw" en voor de competenties

studiebelasting
14 EC (392 uur)

Delen