architectuurprogramma - 4 EC

inhoudelijke kennis van architectuur opdoen

algemene typering en inhoud
De student krijgt lessen tekenen en kunstgeschiedenis. De student voert zelfstandig een aantal onderzoeken uit naar een opgegeven wijk met specifieke gebouw(en) en maakt daar een onderzoeksverslag van. De student maakt een foto-opdracht en maakt een filmische impressie van de opgekregen en te onderzoeken wijk. Er vindt een aantal excursies plaats waardoor de student inzicht krijgt in architectuur. Aan het eind van de workshop houdt elke student een voordracht over de onderzochte wijk en gebouwen.

Er vindt gedurende de periode een aantal voortgangsgesprekken plaats (spreekuren).Het programma wordt op 23 en 24 januari gepresenteerd en geëvalueerd door de gastdocenten.

literatuur 
Hageman, Marielle, De Nederlandse architectuur 1000 – 2010, Uitgeverij Thoth, 2007

Aan het begin van het academiejaar wordt de betreffende literatuur aangeschaft door de Nederlandse Filmacademie t.b.v. de studenten.

studiemateriaal
Tekenmateriaal, materiaal werkmap

leerdoelen
Na afloop kan de student:

  • verschillende bouwstijlen herkennen, benoemen en toepassen.
  • (de waarde van) een sfeer van een ruimte herkennen en weet deze in te zetten in zijn vak.

competenties
2, 4, 5, 9 en 10

onderwijsvorm
praktijkoefening, werkcollege

contacttijd
80 uur

docenten
gastdocenten

toets

  • opdrachten
  • (eind)presentatievan het gemaakte werk
  • schriftelijk verslag in woord en beeld van de diverse onderzoeken 

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • een actieve deelname aan de lessen en excursies [V/O beoordeling];
  • voldoende resultaat voor het onderzoeksverslag, de opdrachten en de eindpresentatie [V/O beoordeling]

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen