workshop begroten art department - 1 EC

analyseren, breakdown maken, plannen en maken van een begroting van de tweedejaars productie

algemene typering en inhoud
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leert de student een eerste breakdown en begroting op te stellen. De student maakt een begroting voor de locatie fictie oefening (LFO) waaraan de student als production designer of art director verbonden is. De student kan het productieproces analyseren, plannen en over de gemaakte begroting onderhandelen met o.a. de producent.

leerdoelen
Na afloop:

  • kan de student een eenvoudige begroting opstellen.
  • weet de student de organisatorische aspecten van het art department te herkennen, benoemen en toe te passen.

competenties
4, 5, 7

onderwijsvorm
praktijkoefening

contacttijd
9 uur

docenten
Michel de Graaf e.a.

toets
opdrachten + de financiële afwikkeling van de locatie fictie oefening (LFO).

beoordeling
De student krijgt de EC toegekend wanneer er sprake is van:

  • een positieve beoordeling van de participatie en het inzicht in de productieprocessen, (breakdown) de gemaakte planningen en van de gemaakte begroting(en) [V/O beoordeling];
  • een voldoende resultaat voor de opdracht [V/O beoordeling];
  • een positieve beoordeling van de financiële afwikkeling voor wat betreft het art department van de tweedejaars producties [V/O beoordeling].

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen