ontwerp en bouw van een studiodecor - 6 EC

het gehele proces van van concept tot vervaardiging  en inrichting van een studiodecor

algemene typering en inhoud
De vakklas Production Design ontwerpt en bouwt gezamenlijk een filmset. Na een korte periode van onderzoek (research) naar de gekozen arena, wordt er gestart met het ontwerpen van het vormgevingsconcept. Alle vormgevende aspecten worden ingezet om een goede vertaling te maken van de te bouwen set. De student ontwikkelt door op de eerdere ontwerpen die ontwikkeld zijn tijdens specialisatie 5 van het eerste studiejaar. De ontworpen set wordt gebouwd, gedecoreerd, ingericht en later in de studio fictie oefening (SFO) gebruikt. De studenten worden intensief begeleid door diverse specialisten.

leerdoelen
Na afloop van dit onderdeel:

  1. kan de student een inhoudelijke vertaling maken naar een werkzaam en haalbaar vormgevingsconcept (ontwerp).
  2. kan de student zijn concept uitvoeren door middel van research, decor bouwen, decoreren en het inrichten van de set met rekwisieten (props).
  3. beheerst de student de diverse (technische) aspecten van het vak, kan omgaan met gereedschap en weet diverse materialen te herkennen en gebruiken.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
werkcollege, praktijkoefening

contacttijd
72 uur

docenten
Michel de Graaf, Guido Duivenvoorde, e.a.
toets
Een presentatie van het gemaakte werk door de student en een evaluatie van dit werk en de tussentijdse opdrachten door diverse docenten. Dit is een reflectie op het gemaakte werk n.a.v. de inhoud, het werkproces en het leerproces.

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • de student is in staat een visueel conceptplan te ontwikkelen en dit plan helder en visueel      te presenteren aan derden [V/O beoordeling];
  • de student kan ideeën communiceren [V/O beoordeling];
  • de student behaalt een voldoende beoordeling voor inzet en creativiteit [V/O beoordeling];
  • de student behaalt een voldoende resultaat voor de opdrachten [V/O beoordeling];
  • de student levert een volledig schriftelijk eindverslag in [V/O beoordeling]

studiebelasting
6 EC (168 uur)

Delen