filmanalyse II – 2 EC

vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak

algemene typering en inhoud
Een reeks lessen waarin verschillende fictie- en documentaire films zullen worden geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. De films zullen worden gefileerd, waarbij fragmenten zullen worden gebruikt ter illustratie. Aandacht wordt besteed aan het leren benoemen van de gebruikte vormprincipes, het doorgronden van de intenties van de filmmakers, en aan de verschillende betekenissen die de toeschouwers aan een film kunnen verlenen. Aan deze lessenreeks is een schriftelijke opdracht verbonden. Studenten analyseren zelf een film (fictie of documentaire) en schrijven een paper over hun bevindingen.

leerdoelen
De student:

  1. heeft zijn inzicht in de betreffende films vergroot.
  2. kan zijn eigen stem en artistieke en creatieve aanpak aanscherpen.

competenties
2, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
hoor- en kijkcolleges, waarbij voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden

contacttijd
21 uur

docenten
Ernie Tee en gastdocenten

toets
schriftelijke opdracht

beoordeling

  • 80% aanwezigheid
  • een voldoende resultaat voor de opdracht [O/V]

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen