locatie fictie oefening (LFO)

realiseer op basis van een vast, gekozen scenario een korte fictiefilm op locatie

voor wie
Studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design.

algemene typering en inhoud
Het uitgangspunt is een door een duo scenariostudenten geschreven scenario. Nieuw is dat er grotendeels op locatie wordt gedraaid en dat de oefening een wat langere doorlooptijd heeft: het project heeft zijn aftrap al aan het begin van het studiejaar als de scenariostudenten aan het scenario beginnen. Vlak na Kerst worden de scenario's over de teams verdeeld. Daarna start het gemeenschappelijke deel van deze oefening: elk team maakt zich het verhaal eigen, kiest een passende werkwijze en realiseert in samenwerking de opdracht.

verhaalontwikkeling

kort productioneel

[LINK DELETED]

gemeenschappelijke leerdoelen

Na afloop van deze oefening heeft de student:

 • een positieve bijdrage geleverd aan het samenwerkingsproces
 • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een kort fictieverhaal op basis van een eigen scenario (van de scenariostudenten), en grotendeels gedraaid op locatie
 • bewust stilgestaan bij het eigen functioneren en kan hij/zij de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden; (het bijhouden van een persoonlijk logboek vormt daarbij de basis)
 • kan de student constructief omgaan met feedback / kritiek van collega-studenten en begeleiders

specifieke leerdoelen Production Design
Na afloop van deze oefening:

 1. kan de student op basis van een script voor een klein fictieverhaal een eigen vormgevingsconcept ontwikkelen en overbrengen (incl. locatiebehandeling, kostumering, setdressing)
 2. kan de student de mogelijkheden en onmogelijkheden van diverse locaties beoordelen en een (eigen) sfeer meegeven aan producties.
 3. heeft de student (nieuwe) ervaring opgedaan in het zoeken van geschikte locaties
 4. kan de student samenwerken in het art department en met de rest van de crew
 5. kan de student de relatie van zijn voorbereidende werk in relatie tot de opnamedagen zelf herkennen, benoemen, ordenen, begroten en plannen.

persoonlijk leerdoel
Behalve de bovengenoemde leerdoelen formuleert elke student een persoonlijk leerdoel waar hij binnen deze oefening gericht aan werkt.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

docent(en)/ coach(es)
Gastdocenten/coaches

toets
individueel leer-/reflectieverslag in woord en beeld (gekoppeld aan de leerdoelen); daarin blik je óók terug op het ontwerpen en bouwen van het studiodecor.

beoordeling
De student krijgt de 6 studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

 • 80% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de oefeningen zelf maar ook tijdens de begeleidings- en evaluatiemomenten (O/V)
 • een voldoende beoordeling van het leer/reflectieverslag (O/V beoordeling]

studiebelasting
8 EC (224 uur)

Delen