studio fictie oefening (SFO)

realiseer een fictiescéne in een fysiek decor in de studio

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Production Design, Regie Fictie, Scenario en Sound Design. Daarnaast een beperkte inzet vanuit IMVFX.

algemene typering en inhoud
Uitgangspunt voor deze oefening zijn een concreet studiodecor ontworpen en gebouwd door de studenten Production Design én een aantal originele scenario's voor een verhaal van maximaal 5 minuten dat zich in deze arena afspeelt, gemaakt door de studenten scenario. De studenten werken in deze oefening samen volgens een min of meer lineaire aanpak onder artistieke leiding van de student-regisseur. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er op de set wordt opgenomen volgens vaste, gebruikelijke afspraken en taakverdelingen (setdiscipline!). De oefening wordt afgesloten met een gezamenlijk evaluatie.

voorwaarden en faciliteiten

 • film duurt maximaal 5 minuten (incl. titels)
 • 1 dag repetitie in de studio met regie, cast en productie
 • 1 dag doorloop op de set (setdressen, uitlichten en decoupage aanpassen)
 • 1 dag opname,
 • 4 dagen beeldmontage,
 • 1 overdrachtdag
 • 3 dagen geluidsmontage
 • 1 dag eindmixage
 • 1 dag vertoningsklaar maken

indien nodig/gewenst: maximaal één shot per film, met een simpel effect erin.

postproductie

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

werkwijze

 • In de in de eigen discipline in een complete crew plus cast
 • eigen maken van scenario productie en regie (regievisie)
 • Preproductie (casting, decoupageplan, geluidsplan, e.d.)
 • Stijlbespreking
 • Repetitie met cast doorloop met crew
 • Opname
 • Beeldmontage + eventuele VFX
 • Geluidsmontage en mixage

De scripts:

 • Ontwikkeld door scenario studenten vanuit de Arena die de studenten Production Design hebben ontwikkeld; er zijn er definitief 5 gekozen
 • Nu enkele dagen voor de overdracht aan productie en regie
 • Vanaf 1 sept geen schrijfrol meer voor scenariostudenten bij scriptwijzigingen
 • Scriptwijzigingen:
  - op aanwijzing van productie- en/of regiecoach tbv de haalbaarheid
  - bv nav repetities door regie- en/of  productiestudenten zelf
 • Scenariostudenten blijven wel betrokken en komen op de crewbesprekingen

begeleiding / coaching
De coaches opereren als een coachteam. Alle coaches coachen de studenten op alle aspecten:

 • Inhoud
 • Werkproces / aanpak
 • Samenwerking en communicatie
 • Leerproces
 • Vaktechnische zaken

gemeenschappelijke leerdoelen
Na afloop van deze oefening kan de student:
Samenwerken
:
- het specifieke aan het werken in een filmcrew op een fictieset in een studio verwoorden
  (taken, verantwoordelijkheden en de eigen rol daarin)
- aangeven hoe je een goede samenwerking kunt bevorderen
Communicatie:
- zijn ideeën, handelen en inbreng helder verwoorden en verantwoorden
- op constructieve wijze feedback geven en ontvangen
Leren en ontwikkelen:
- zijn sterke en minder sterke punten benoemen en daaruit persoonlijke leerdoelen
  formuleren

toets(vorm)
leerverslag

beoordeling
De student krijgt de studiepunten toegekend als:
- de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald (V/O)
- een voldoende beoordeling van het leerverslag (V/O)

PPT van de Kick Off op 29 aug 2017

specifieke leerdoelen production Design
Na afloop van deze oefening:

 1. kan de student een inhoudelijke vertaling maken naar een werkzaam en haalbaar vormgevingsconcept (ontwerp).
 2. kan de student zijn concept uitvoeren door middel van research, rekwisiteren (props), kleding ontwerpen/verzorgen (kostuum), setdressen, ed.
 3. beheerst de student de diverse (technische) aspecten van het vak, zoals omgaan met gereedschap en het herkennen en gebruiken van diverse materialen.
 4. functioneert de student in een of meer specifieke functies binnen de studierichting.
 5. kan de student de relatie van zijn voorbereidende werk in relatie tot de opnamedag zelf herkennen, benoemen en plannen.

persoonlijk leerdoel
Behalve de bovengenoemde leerdoelen formuleert elke student een persoonlijk leerdoel waar hij binnen deze oefening gericht aan werkt.

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

onderwijsvorm
gemeenschappelijke praktijkoefening

contacttijd
13 uur

docent(en)/coach(es)
Lorien Mouyal

toets
individueel leer-/reflectieverslagin woord en beeld (in het teken van de leerdoelen); daarnaast blik je óók terug op het ontwerpen en bouwen van het studiodecor.

beoordeling
De student krijgt de 6 studiepunten toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

 • 80% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de oefeningen zelf maar ook tijdens de begeleidings- en evaluatiemomenten (O/V)
 • een voldoende beoordeling van het leer/reflectieverslag (O/V beoordeling]

studiebelasting
9 EC ( 252 uur)

Delen