tekenen - 2 EC

het ontwikkelen van de tekenvaardigheid

algemene typering en inhoud
De studenten krijgen les in modeltekenen, tekenen naar de werkelijkheid, tekenen naar de fantasie, bouwtechnisch tekenen en perspectieftekenen. Men gebruikt daarbij verschillende materialen en technieken. De student leert zijn tekenvaardigheid ontwikkelen. Aan het eind van de lessenreeks vindt een presentatie plaats van al het gemaakte werk.

leerdoel
De student kan tekenen en weet zijn vaardigheid verder te ontwikkelen en te vergroten.

competenties
1, 4, 9

onderwijsvorm
praktijkoefening

contacttijd
33 uur

docent
Gastdocent

toets
presentatie van het gemaakte werk
(incl. een reflectie op het gemaakte werk door de docent n.a.v. het leerproces)

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend wanneer er sprake is van:

  • voldoende beoordeling van inzet en creativiteit [V/O beoordeling];
  • voldoende resultaat voor de opdrachten [V/O beoordeling];
  • een goed gedocumenteerde presentatie van de opdrachten [V/O beoordeling];

 studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen