vierde jaar: profileren en bewijzen

Het vierde jaar vormt de afronding van de opleiding. De student laat zien dat hij over de eindkwalificaties beschikt (bewijzen) en waaruit zijn persoonlijke profiel als production designer precies bestaat (profileren). Hij/zij laat dit zien binnen de volgende onderdelen:

Delen