eindexamenfilms

Als afsluiting van hun hun opleiding maken studenten van de verschillende afstudeerrichtingen eindexamenfilms. Elke eindexamenfilm is een gezamenlijk product (eindwerk), maar studenten worden individueel beoordeeld op hun specifieke individuele bijdrage aan de realisering van de films.

handleiding eindexamenfilms

production design en eindexamenfilms - 45 EC

algemene typering en inhoud
De student doorloopt het volledige proces van een film als production designer of art director. Hetaangaan van samenwerking, het functioneren binnen de eigen discipline en het verkrijgen vanprocesmatig inzicht zijn hierbij belangrijk. De student is in staat zelfstandig hetvormgevingsconcept voor een korte fictiefilm te ontwerpen en dit concept te visualiseren. Destudent heeft de verantwoordelijkheid voor het vormgevingsconcept. De verdere uitwerking maakt de student zichtbaar door middel van o.a. schets- en computerontwerpen, bouw- en/of constructietekeningen, maquettes en verslaglegging d.m.v. foto’s. Tevens maakt de student een productieplan voor het art department en is men verantwoordelijk voor de begroting, planning, locatiebehandeling, rekwisieten, setdressing, kostumering, etc. De student is minstens één keer production designer of art director van een eindexamenproductie. In weer een andere productie vervult de student een assistent-functie en wordt dan gestuurd door zijn of haar klasgenoten. De indeling van de eindexamenproducties geschiedt door de studieleider en de coördinator, dit in nauw overleg met de studenten.

Leerdoelen

 • de student is in staat zelfstandig het vormgevingsconcept voor een fictiefilm te ontwerpen en dit concept te visualiseren.
 • de student dient blijk te geven van voldoende initiatief om aan de productie een (eigen) sfeer mee te geven, evenals te beschikken over voldoende sociale vaardigheden om ideeën aan anderen over te dragen;
 • de student kan de verantwoordelijkheid voor het vormgevingsconcept nemen. Voor de verdere uitwerking kan de student verschillende vaardigheden toepassen, zoals schets- en computerontwerpen, bouw- en/of constructietekeningen, maquettes en verslaglegging d.m.v. foto’s.
 • de student kan een volledig productieplan voor het art department opzetten en deze tot uitvoering brengen.
 • de student kan samenwerking aangaan, communiceren en functioneren binnen de eigen discipline en heeft procesmatig inzicht.
 • de student dient blijk te geven van het op voldoende niveau kunnen beoordelen van (on)mogelijkheden van diverse locaties;
 • de student kan met werkdruk omgaan

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
praktijkoefening

docenten
Michel de Graaf, Anne Winterink, Guido Duivenvoorde e.a.

toetsvorm:
individueel evaluatieverslag in woord en beeld waarin de volgende onderdelen zijn verwerkt:

 • synopsis van het scenario
 • beknopte geschreven visie op het verhaal in relatie tot de vorm
 • vormgevingsconcept: schetsen, research, moodboards, fotografie
 • locatieonderzoek: fotografie, research, contacten en brieven
 • breakdown
 • planning
 • begroting, nacalculatie en financiële afwikkeling
 • uitgebreide beschrijving van je proces: voorbereiding en draaidagen
 • uitgebreide beschrijving van je ervaringen: samenwerking en zelfreflectie
 • plenaire beoordeling door de docenten en diverse gastdocenten. Het eindexamenwerk wordt beoordeeld aan de hand van een viewing van het gemaakte werk en een evaluatie van dit werk door de docenten. Dit is een reflectie op het gemaakte werk n.a.v. de inhoud, het werkproces en het leerproces.
 • het maken van een zelfreflectie t.b.v. het eindgesprek.

Voorwaardelijke eisen: 1. actieve participatie 2. de uitvoering van de opdracht voldoet aan de gestelde eisen en specificaties

beoordeling
De student krijgt de EC’s toegekend als aan de onderstaande eisen is voldaan:

 • een voldoende beoordeling van actieve participatie (bij voorbereiding en opnames volgens indeling) (voorwaardelijk);
 • aanwezigheid bij besprekingen en evaluaties (voorwaardelijk);
 • een voldoende beoordeling van de opdracht (O/V beoordeling);
 • een voldoende beoordeling van het evaluatieverslag (O/V beoordeling]
 • het maken van een zelfreflectie t.b.v. het eindgesprek (O/V beoordeling)

studiebelasting
45 EC (1260 uur)

Delen