scriptie - 5 EC

gestructureerd onderzoeken van een beroepsvraag of beroepsprobleem 

algemene typering en inhoud
De scriptie (onderzoek) is een schriftelijk werkstuk waarin je op gestructureerde en verantwoorde wijze een beroepsvraag onderzoekt of beroepsprobleem behandelt, uiteraard binnen het domein van Production Design. Je zorgt er zelf voor dat je in het vierde jaar een geschikt scriptieonderwerp vindt dat je beschrijft in een scriptievoorstel, waarin de motivatie voor de keuze van het onderwerp en de beoogde leeropbrengst duidelijk wordt. Afhankelijk van de concrete beroepsvraag of het beroepsprobleem kan het scriptieonderzoek gericht zijn op beschrijving, vergelijking, definiëring, evaluatie, verklaring en/of ontwerp. Na goedkeuring van je scriptievoorstel, schrijf je een  1e versie en vervolgens de definitieve versie.  Inleverdata in overleg met de docent/begeleider (zie ook het rooster)

doel
De student laat zien dat hij in staat is een relevante beroepsvraag of beroepsprobleem op het gebied van Production Design gestructureerd te onderzoeken 

docent/begeleider
gastdocent

toets(vorm)
geschreven scriptie

vormeisen
De structuur is van belang: na een heldere inleiding, volgen hoofdstukken waarin de student verschillende aspecten van het onderwerp beschrijft en illustreert, waarna de slotconclusie volgt. De scriptie bevat min. 8 en max. 20 pagina’s (getypt).

beoordeling
De scriptie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • de onderzoeksdoelstelling;
  • probleemstelling en afbakening
  • onderzoeksvraag
 • het inhoudelijke niveau van het onderzoek;
  • theoretisch kader
  • research, literatuur- of ander onderzoek
  • verdieping
 • het inhoudelijke niveau van de conclusie(s);
  • reflectie op het onderzoek
  • beantwoording onderzoeksvraag
 • de uitvoering;
  • opbouw betoog
  • kwaliteit van de rapportage
  • bronvermelding
  • Nederlandse taal

studiebelasting
5 EC (140 uur)

Delen