scriptievoorstel - 1 EC

onderwerp kiezen en een opzet maken voor een scriptie

Algemene typering en inhoud
De scriptie is een schriftelijk werkstuk waarin je op gestructureerde en verantwoorde wijze een beroepsvraag onderzoekt of beroepsprobleem behandelt, uiteraard binnen het domein van Production Design. Nadere informatie m.b.t. de scriptie wordt uitgedeeld en uitgelegd aan het begin van het studiejaar. De student schrijft een scriptievoorstel met het onderwerp, een korte motivatie, de vraagstelling, de aanpak en een planning. Er wordt per student een individueel begeleidingstraject opgesteld. Na goedkeuring van onderwerp en onderzoeksvragen kan de student aan de slag.(zie verder bij scriptie)

leerdoel
De student kan door middel van theoretische verdieping in een onderwerp naar keuze, researchen en een heldere, correcte opzet voor een scriptie schrijven.

competenties
1, 2, 5, (7), 9, 10, 11

onderwijsvorm
zelfstudie

contacttijd
2 uur

docent/begeleider
Gastdocent

toets
Het Scriptievoorstel: Een getypte opzet voor de scriptie met een heldere structuur.
Een duidelijk scriptieplan: voorzien van het onderwerp, de vraagstelling, de aanpak en een planning.

beoordeling
De student krijgt de studiepunt toegekend wanneer er sprake is van:

  • een tijdig ingeleverd scriptievoorstel
  • actieve participatie bij tussentijdse voortgangsgesprekken
  • een positief resultaat van het scriptievoorstel [V/O beoordeling]

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen