film en andere kunsten – 1 EC

toelichting op de mogelijkheden tot interactie en kruisbestuiving tussen film en andere kunsten

algemene typering en inhoud
Aan de hand van een beknopte algemene muziekgeschiedenis en voorbeelden van films en muzikale fragmenten wordt de interactieve werking uiteengezet tussen film en muziek, waarbij het onder meer gaat om dramatische kracht, om contrapunten tussen beeld, montage, geluid en muziek, om liedjes en muzikale thema's in film, om improvisatie in muziek en in film, om het spel met muziek op beeld en om vergelijkingen tussen filmische, dramatische en muzikale structuren.
Verder worden aan de hand van voorbeeldfilms (boekverfilmingen, dansfilms, verfilmingen van theaterstukken) de verschillen en overeenkomsten belicht tussen film en andere kunsten als literatuur, dans en theater.

leerdoelen
De student:

  1. is in staat de interactie en tussen film en muziek te herkennen, evenals de dramatische kracht van muziek in film.
  2. kan de verschillen en de overeenkomsten tussen film en andere kunsten als literatuur, theater en dans benoemen
  3. herkent de specifieke uitingsvormen wanneer film deze andere kunsten ontmoet, zoals bijvoorbeeld bij boekverfilmingen, toneelbewerkingen van films of dansfilms.

competenties
1, 2, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
hoorcolleges, waarbij voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden

contacttijd
18 uur

docenten
Ernie Tee, gastdocenten

toets
toetsvorm: verschillende schriftelijke/mondelinge opdrachten

beoordeling
- 80% aanwezigheid
- een voldoende beoordeling van de opdrachten

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen