filmanalyse I en genres I - 2 EC

introductie op de verschillende vormen van filmanalyse en een introductie op het fenomeen 'genre'

algemene typering en inhoud
Films kunnen benaderd worden via de specifieke wijze waarop verschillende filmmakers hun ideeën weten vorm te geven, oftewel via de specifieke ‘handtekening’ van deze filmmakers. Een analyse van de film is in deze zin vooral een analyse van de ‘handtekening’ van de filmmaker aan de hand van (fragmenten uit) hun films. Er wordt aandacht besteed aan het leren benoemen van de gebruikte vormprincipes en het doorgronden van de intenties van de filmmaker. Maar films kunnen ook benaderd worden via de context waarin ze gemaakt zijn en gerecipieerd worden. Een analyse van de film betekent in deze zin ook een analyse van de tijd waarin ze zijn ontstaan en hun weg naar het publiek hebben gevonden. Film spreekt immers altijd de tijd. En tenslotte kunnen films ook nog via close reading benaderd worden: hoe precies communiceert de film? Hoe wordt het verhaal precies verteld?
Daarnaast wordt aan de hand van een aantal films een globaal historisch en thematisch overzicht gegeven van de belangrijkste bestaande genres. Aan bod komen o.a. de western, horror, roadmovie en de romantische komedie.

leerdoelen
De student:

  1. kan door de analyses de films beter begrijpen en kan daarmee zijn eigen stem en eigen artistieke en creatieve aanpak aanscherpen.
  2. is in staat de verschillende genres die in de loop der tijd tot uiting zijn gekomen te herkennen en te benoemen.

competenties
1, 2, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
hoorcolleges, waarbij voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden

contacttijd
30 uur

docenten
Ernie Tee, gastdocenten

toets
toetsvorm: schriftelijke eindopdracht: een filmanalyse

beoordeling
- 80% aanwezigheid (in totaal met de lessen genres).
- een voldoende beoordeling van de eindopdracht

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen