international film festival rotterdam - 2 EC

kennismaking met het festival en een aantal films die voor het festival geselecteerd zijn

algemene typering en inhoud
Gedurende het eerste jaar bezoeken de studenten de drie grootste filmfestivals van Nederland; Nederlands Film Festival, International Documentary Filmfestival Amsterdam en International Film Festival Rotterdam.
Het IFFR is een van de meest gezaghebbende filmfestivals ter wereld op het gebied van de arthouse film. Centraal op het festival staan de onafhankelijke en artistieke films maar in het programma worden elk jaar ook grote publieksfilms vertoond. Het IFFR is het grootste filmfestival van Nederland. Het vind eind januari plaats in Rotterdam en richt zich op jong en opkomend filmtalent, filmauteurs met een onafhankelijke en vernieuwende signatuur en filmmakers of kunstenaars die innovatief of experimenteel grenzen verkennen en overschrijden.

Het festival is opgedeeld in vier secties, met elk een specifiek karakter. De eerste sectie, dat ook de Tigers Films omvat, draait om innovatie, originaliteit en experiment. De tweede sectie bestaat uit films van gevestigde makers die veelal een distributeur hebben en geschikt zijn voor een breder publiek. De derde sectie staat voor verdieping: masterclasses, retrospectieven en speciale themaprogramma’s. De laatste, vierde sectie gaat over reflectie. In deze sectie onderzoeken filmmakers en critici het filmlandschap vanuit verschillende invalshoeke

De student bekijkt een deel van het aanbod van het festival en participeert in discussiebijeenkomsten met de betreffende filmmakers. De bijeenkomsten zijn speciaal voor de studenten van de filmacademie georganiseerd. Het gesprek met de filmmakers stelt de studenten in staat inzicht te krijgen in de culturele achtergronden en in de totstandkoming van de films.De kosten voor deelname aan het festival zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoelen
De student

  1. heeft, door deelname aan het International Film Festival Rotterdam, een kritische blik ontwikkeld ten aanzien van de bezochte films uit het internationale aanbod op het festival.
  2. kan, na het bijwonen van de discussiebijeenkomsten, verschillende totstandkomingen en culturele achtergronden van de bekeken films benoemen.
  3. kan, na het maken van de opdracht, een onderbouwd betoog schrijven over de kwaliteit van de bekeken films.

competenties
9, 10
onderwijsvorm
discussiebijeenkomsten, waarin de bekeken films besproken worden met de betreffende makers.
zelfstudie, waarbij je een deel van het festivalprogramma bekijkt

contacttijd
8 uur

docent
Ernie Tee en Elvira Pouw

toetsvormvorm
een essay over de 'mooiste film die de student tijdens het festival heeft gezien'. Dit essay geldt tevens als 3e indicatie voor het niveau qua Nederlands van de student. (meer)

beoordeling
- 100% aanwezigheid bij de discussiebijeenkomsten..
- een voldoende voor de essay

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen