documentaire oefening – 3 EC

maak een korte documentaire op basis van een introductie op de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentaire film

algemene typering en inhoud
Naar aanleiding van een idee en een daaruit voortvloeiend filmplan moeten de studenten een filmische vertelling maken, waarbij een bepaald thema en genre uitgangspunt zal zijn. Thema en genre worden vooraf tijdig bekend gemaakt. De film wordt in een kort tijdsbestek ontwikkeld, geresearched, gedraaid en gemonteerd. De uiteindelijk film zal vijf minuten duren en moet binnen de stad Amsterdam gedraaid worden. Groepjes bestaan uit vier studenten, de taken worden door de studenten onderling verdeeld. Studenten ontvangen vooraf een groepsindeling en een rooster.

Ter voorbereiding op de oefening is er een introductie op de artistieke en maatschappelijke betekenis van de documentaire film. Daarin komen de verschillende documentaire genres aan bod. Ook zal er ingegaan worden op het researchen,  uitwerken en presenteren van een filmplan voor een documentaire.

literatuur
‘Zekere tendensen in de Nederlandse documentaire’, van Hans Beerekamp
Amsterdam: Stichting Het Ketelhuis, 201, (verplichte film- en literatuurlijst)

leerdoelen
De student kan:

  1. een creatieve documentaire herkennen;
  2. het genre van een documentaire herkennen en benoemen;
  3. een korte documentaire in samenwerking met medestudenten voorbereiden, ontwikkelen en realiseren;
  4. een filmplan uitwerken en opstellen;
  5. flexibel omgaan met feedback en indien nodig een filmplan herzien;
  6. zijn vertellend vermogen in beeld en geluid gebruiken om aan de hand van een thema een documentaire vertelling te creëren;
  7. op een snelle manier tot een goed vertelde en filmisch interessante documentaire te komen;
  8. met medestudenten samenwerken en creatief binnen de groep communiceren.

competenties
1, 2, 3, 6, 9, 10

onderwijsvorm
hoorcolleges, waarin ook fragmenten van documentaires besproken worden.
praktijkoefening, waarin een korte documentaire tot stand komt
feedbacksessie, waarbij het filmplan gepresenteerd wordt
plenaire evaluatie, waarin de film en het maakproces uitgebreid besproken en geanalyseerd wordt

contacttijd
28 uur

docenten
Annemiek van der Zanden, Ben Zijlstra en (gast)docenten

toets
toetsvorm: plenaire evaluatie

beoordeling
- 80% aanwezigheid bij de gemeenschappelijke lessen
- voldoende beoordeling voor samenwerking, creativiteit, inzet en het eindresultaat (in de vorm van een voldoende of onvoldoende).

Studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen