fictieoefening - 3 EC

maak een fictiescene op basis van een korte introductie op fictie    algemene typering en inhoudDe fictieoefening bestaat uit het vervaardigen van een korte film van hooguit 4 à 5 minuten, die opgenomen wordt in de studio. Voorafgaand aan de oefening wordt in een aantal plenaire theorielessen aandacht besteed aan hoe acteurs aan te sturen, hoe een scenario te ontwikkelen en te schrijven, hoe een dramatische structuur op te zetten en een stijl te bepalen met betrekking tot het beeld en het geluid. Er wordt een korte introductie gegeven op het opstellen van een shotlist en het maken van een breakdown, planning en callsheet. Tevens komt aan bod hoe middels mise-en-scène en decoupage een verhaal zo effectief en emotioneel mogelijk verteld kan worden.Voor deze oefening worden er kleine groepen samengesteld die de crew en cast vormen voor de films. Gezamenlijk ontwikkelt de groep een idee tot een scenario dat uiteindelijk door docenten geschikt bevonden moet worden voor draaien. De groep heeft één studio-opnamedag ter beschikking en twee montagedagen. Bij de oefening wordt de student aangesproken op zijn creativiteit, dramaturgisch inzicht, inzicht in de verschillende aspecten van de filmische vormgeving van het beeld en van het geluid, maar ook: setgedrag en -discipline, ambachtelijkheid, contactuele vaardigheid en de capaciteit om samen te werken èn leiding te geven. Uiteindelijk volgt er een evaluatie van de oefeningen tijdens meerdaagse plenaire bijeenkomsten. Uitgebreide instructies en inhoudelijke richtlijnen, alsmede een rooster en een indeling ontvangt de student vóór de start van de oefening.

leerdoel
Na afloop van deze oefening:

  1. kun je in samenwerking met medestudenten een kort cinematografisch verhaal voorbereiden, ontwikkelen en realiseren aan de hand van een vooraf bepaald thema;
  2. heb je ervaring opgedaan met en inzicht gekregen in de diverse manieren waarop je eenzelfde gegeven in een verhaal kunt uitwerken.

competenties
1. Creeren, 3. Samenwerken en communiceren, 4. Ambachtelijk vermogen en 5. Planmatig en resultaatgericht werken.

onderwijsvorm
- hoorcolleges, waarin voorbeelden van films en filmfragmenten besproken worden
- praktijkoefening, waarin een korte fictie film tot stand komt
- plenaire evaluatie, waarin de film en het maakproces besproken en geanalyseerd worden

contacttijd
29 uur

docenten

  • Marc Matze, vakdocent cinematography,
  • Tessa Schram, gastdocent regie fictie,
  • Jillis Molenaar, vakdocent sound design,
  • Michel de Graaf, studieleider production design,
  • Joery Verwey, gastdocent production design,
  • Ernie Tee, studieleider propedeuse
  • Fleur van Berge, coördinator propedeuse
  • Lonneke Worm, pilot digitale leeromgeving.

toets
Individuele integrale beoordeling van de competenties 1, 3, 4 en 5.

beoordeling
aan de hand van een beoordelingsrubric; deze is te vinden in de digitale leeromgeving.

(Een rubric is een analytisch beoordelingsinstrument en zegt meer dan alleen een enkel cijfer zegt. Het bestaat altijd uit twee elementen: 1. Criteria waarop een prestatie of competentie beoordeeld wordt en 2. Verschillende levels/niveaus waarop je op per criterium kunt scoren.)

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen