opdracht geluidsanalyse - 1 EC

analyseer zelfstandig de rol van het geluid in de filmische constructie

algemene typering en inhoud
Het maken van een individuele geluidsanalyse-opdracht; een analyse op het inhoudelijk gebruik van geluid in drie films, één documentaire, één Nederlandse fictiefilm en één buitenlandse fictiefilm. Een exacte omschrijving van de opdracht, inclusief de deadlines voor het inleveren ervan, vind je als bijlage bij de leerstof Cinematisch Geluid.

De geluidsanalyse opdracht is bedoeld om je te trainen in het bewust en gescheiden waarnemen van de inhoudelijke werking van geluid en beeld, inzicht te laten verwerven in de wisselwerking tússen geluid en beeld én om verschillen tussen de diverse genres (documentair, fictie buitenlands en fictie Nederlands) te onderzoeken.

literatuur
Ben Zijlstra, Cinematisch Geluid, Filmacademie, 2017

De leerstof Cinematisch Geluid wordt aan het begin van de lessenreeks Sound Design Theorie uitgereikt. De kosten zijn reeds betaald middels de Bijdrage Leermiddelen.

leerdoelen
De student:

  1. kan een beargumenteerde keuze maken voor de te analyseren films
  2. kan een beknopte weergave maken van de dramatische accenten in een filmverhaal
  3. kan bij de analyse van films de maskeer-methode effectief gebruiken en het waargenomen effect onder  woorden brengen
  4. kan met gebruik van de theorie en terminologie van de leerstof, de  geluidsstructuur van films analyseren en onder woorden brengen en de  inhoudelijke werking in relatie brengen met de dramatische accenten van de  films
  5. kan verschillende films qua geluidsgebruik met elkaar in verband brengen en  reflecteren op het eigen leerproces bij het maken van de geluidsanalyse

competenties
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
zelfstudie

contacttijd
0 uur

docent
Ben Zijlstra

toets
schriftelijke opdracht

beoordeling
een voldoende voor de schriftelijke geluidsanalyse (minimaal 5,5)

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen