Specifieke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de 3-jarige hoofdfase moet de student de propedeuse afgerond hebben en bovendien voldoen aan (eventuele) specifieke eisen van hun afstudeerrichting. Deze specifieke toelatingseisen kunnen per afstudeerrichting verschillen en zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling. Gemakshalve noemen we ze ook hier:

cinematography:

 • introductie en basistheorie cinematography: voldoende volgens strengere normering,

IMVFX:

 • digitale oefening ‘de verbeelding’: voldoende,

montage:

 • film-, televisie- & mediageschiedenis I, voldoende volgens strengere normering,
 • film-, televisie- & mediageschiedenis II, voldoende volgens strengere normering,
 • tentamen geluidstheorie: voldoende volgens strengere normering,,
 • opdracht geluidsanalyse: voldoende volgens strengere normering,
 • tentamen montagetheorie: voldoende volgens strengere normering,

productie:

 • introductie scenario, regie en productie: voldoende,

production design: geen,

regie:

 • introductie scenario, regie en productie: voldoende,
 • documentaire oefening: voldoende,
 • fictie oefening: voldoende,

scenario:

 • introductie scenario, regie en productie: voldoende,

sound design:

 • tentamen geluidstheorie: voldoende volgens strengere normering,
 • opdracht geluidsanalyse : voldoende volgens strengere normering.
Delen