derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 • commercials   3 EC
  realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden
 • derdejaars documentaire   21 EC
  realiseer een gelaagde en innovatieve documentaire vertelling op basis van een zelf geresearcht onderwerp

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

Delen