7. Ondernemerschap

De afgestudeerde regisseur bezit het vermogen om zelfstandig vorm te geven aan een professioneel bestaan binnen de film en tv wereld.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt zakelijke afspraken omtrent de aard, de duur en de beloning van de werkzaamheden
 • kent regelingen (belasting e.d.) inzake het bestaan als freelancer of als zelfstandig ondernemer en beschikt daarvoor over kennis van productionele en budgettaire zaken ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering
 • geeft blijk van inzicht in de audiovisuele sector en kent de ontwikkelingen van het overheidsbeleid inzake cultuur en kunst
 • maakt gebruik van de mogelijkheden die het beleid ter bevordering van film en televisie en de desbetreffende regelingen hem bieden
 • maakt indien nodig gebruik van relevante fiscale en juridische regelingen als CAO, ARBO, auteursrecht, werk- en verblijfsvergunningen
 • maakt gebruik van de mogelijkheden van subsidies, sponsoring en beurzen
 • weet een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden van  mogelijke) collega’s, werkgevers, subsidiënten of sponsors, beleidsmedewerkers en bemiddelaars
 • kent de toegang tot benodigde informatie een eigen productie-onderneming te starten en te leiden
 • heeft kennis van en inzicht in relevante beroepsorganisaties in de audiovisuele sector

 Specifieke gedragsindicatoren

 • is in staat als ZZP-er te functioneren
 • is in staat zichzelf en zijn/haar produkties onder de aandacht te brengen, daarbij gebruik makend van sociale media.
 • weet wat zijn/haar kracht is als regisseur en is in staat zich naar het werkveld als zodanig te profileren en te presenteren.
Delen