derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • filmplannen, dramaturgie & analyse   2 EC
  onderzoeken van het belang van ordenende principes
 • spelregie D   2 EC
  verdieping van je spelregie en uitbreiding van je “toolbox” door het intensief opzetten van scénes met acteurs
 • muziek en sound design    1 EC
  welke rol speelt muziek?
 • casting theorie en praktijk   2 EC
  een goed castingdossier aanleggen en verbeteren van het castingtraject
 • découpage C   2 EC
  door samen verdiepen in découpage beter onderling communiceren
 • spelregie E workshop ATD   2 EC
  Verdieping van je regieschap, spelregie en uitbreiding van je mogelijkheden voor het geven van spelaanwijzingen en het omgaan met acteurs en spel i.s.m. de toneelschool Amsterdam.
 • acteursworkshop toneelschool maastricht   3 EC
  Vanuit een scene die goed voorbereid is, repeteren en op basis van de mise en scene een decoupage maken. Omgaan met beginnende acteurs en eigen spelregietechnieken toetsen.
 • voorbereiding eindexamenfilm   5 EC
  van eerste ideeën via een synopsis naar een eerste scenarioversie en regievisie
 • signatuur C    1 EC
  over 'leunen op conventies' en 'eigen signatuur'

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

 • setstage   2 EC

 • excursie/filmfestival in het buitenland   2 EC
  het internationale perspectief op relevante ontwikkelingen in de filmwereld versterken door bezoek aan een relevant filmfestival

5.  individuele opdrachten:

 • opzet onderzoek   2 EC
  Met als inspiratie de lessen Signatuur C maak je een opzet voor je onderzoek. Dit resulteert in een scriptie in het vierde jaar.
Delen