3. Samenwerken en communiceren

De afgestudeerde scenarioschrijver kan vanuit zijn eigen vakgebied met andere specialisten samenwerken aan een filmproductie.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat als teamworker professioneel om met verschillende partijen en belangen in het productieproces
  • geeft een persoonlijke artistieke invulling aan zijn bijdrage in het team en communiceert zijn inbreng goed met de andere vakspecialismen vanuit een helder beeld van zijn eigen plaats en rol in het team
  • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt, waar nodig zijn oplossingsgerichtheid in
  • laat in zijn samenwerking en communicatie zien te beschikken over basiskennis van de andere disciplines waarmee tijdens de productie wordt samengewerkt

Specifieke gedragsindicatoren

  • kan in het (her)schrijfproces op een constructieve manier samenwerken, in het bijzonder met de producent en regisseur; coöperatief maar ook vasthoudend
  • is zelfbewust en kan zijn visie en keuzes goed motiveren
  • kan in teamverband werken met andere schrijvers
Delen