4. Ambachtelijk vermogen

De afgestudeerde scenarioschrijver kan zijn verbeelding vormgeven m.b.v. vertel- en schrijftechnieken.

Algemene gedragsindicatoren

 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de kenmerken van en vereisten voor de verschillende soorten audiovisuele producties, zoals speelfilm, televisiefilm, korte speelfilm, dramaserie, documentaire en interactieve productie
 • maakt aantoonbaar gebruik van zijn kennis van de mogelijkheden van de filmische vormgeving om een verhaal te kunnen verbeelden; kan (mogelijke) werkingen van audiovisuele producties benoemen door rekening te houden met het primaire medium (theater, televisie en computer) en hieraan bijdragen via de bewuste inzet van audiovisuele middelen
 • analyseert audiovisuele producten en processen en maakt daarbij gebruik van zijn kennis van de film- en kunstgeschiedenis

 Specifieke gedragsindicatoren

 • combineert maatschappelijke belangstelling met dramaturgisch inzicht om de dramatische stof die altijd en overal aanwezig is te onderzoeken, te analyseren en eventueel te gebruiken
 • maakt gebruik van zijn kennis van de maatschappij en cultuur
 • maakt gebruik van zijn kennis van de dramaturgie
 • kan binnen de gegeven budgettaire mogelijkheden schrijven
 • zet researchvaardigheden in voor het uitwerken van een scenario of onderwerp
 • schrijft adequaat karakters, situaties, handelingen en dialogen
 • schrijft een scenario volgens de formele regels die daaraan worden gesteld (lay-out, enz)
 • presenteert in alle fasen van het schrijfproces het verhaal in de geëigende vorm: synopsis, treatment en scenario met de daaraan gestelde eisen voor wat betreft lay-out en inhoud
 • hanteert een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • gebruikt in zijn werk zijn kennis van het auteursrecht, aangaande gebruik ten behoeve van hervertelling, originele reproductie en plagiaat en kent de (on)mogelijkheden van gebruik van het geschrevene door anderen
 • gebruikt in zijn werk zijn kennis van de vereisten en werkwijze van opdrachtgevers en fondsen

 

Delen