6. Flexibiliteit

De afgestudeerde scenarioschrijver kan in diverse en soms onverwacht gewijzigde omstandigheden een constructieve bijdrage blijven leveren aan een filmproductie.

Algemene gedragsindicatoren

  • maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken
  • laat zien dat hij onder druk kan werken, en waar nodig improviseren
  • werkt, indien nodig, voor verschillende opdrachtgevers met verschillende opvattingen over de invulling van de aard van de werkzaamheden en voor geheel verschillende producties (speelfilm, televisiedrama, documentaire, etc)
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd

Specifieke gedragsindicatoren

  • staat open voor feedback en kan suggesties verwerken in een volgende fase van het schrijfproces
  • toont bereidheid, ook tijdens het productieproces, zo nodig herschrijfwerkzaamheden te verrichten
  • realiseert zich, dat na de oplevering van een scenario nog allerlei factoren (o.a. van productionele aard) van invloed zullen zijn op de uitwerking van het oorspronkelijke idee, maar laat zich door deze wetenschap niet beĆÆnvloeden bij zijn werk.
Delen