8. Omgevingsgerichtheid

De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en te gebruiken in zijn werk.

Algemene gedragsindicatoren

  • volgt vanuit een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en politiek bewustzijn ontwikkelingen (trends en leefstijlen in) de maatschappij nauwgezet
  • werkt, indien nodig, ook in internationaal verband en heeft daarvoor een goede beheersing van tenminste Engels, maar bij voorkeur van meer Europese talen
  • stelt zich op de hoogte van het werk en ideeën van vakgenoten en van kunstenaars uit andere disciplines en andere culturen, en laat zich daardoor inspireren
Delen