9. Lerend vermogen

De afgestudeerde scenarioschrijver bezit het vermogen om zich blijvend te ontwikkelen.

Algemene gedragsindicatoren

  • hernieuwt met regelmaat zijn kennis van de veranderende beroepspraktijk en houdt met name de technologische, inhoudelijke en artistieke ontwikkelingen bij
  • laat in zijn werk zien dat hij bezig is met zijn eigen artistieke en vakmatige ontwikkeling
  • traint en ontwikkelt zijn ambachtelijke vaardigheden
  • organiseert zijn ontwikkeling: is actief met eigen scholing en opleiding en staat open voor collegiale toetsing
Delen