derde jaar: verdiepen en experimenteren

programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   1 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   1 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

 3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • de actualiteit   2 EC
  onderzoeken van de actualiteiten in de ‘buitenwereld’ als inspiratiebron voor interessante verhalen
 • schrijftraining   2 EC
  oefenen van deelvaardigheden van het scenarioschrijven
 • writers room   1 EC
  samenwerken in een schrijfteam
 • masterclasses   2 EC
  colleges met specialisten uit de wereld van storytelling, film en scenarioschrijven
 • dramaturgie 6   2 EC
  kennismaking met de theorie van Linda Aronson over 'writing tomorrow's films'
 • dramaturgie 7   1 EC
  kennismaking met alternatieve verhaalstructuren
 • geestelijke bagage   3 EC
  onderzoeken en reflecteren op relevante literatuur over mens en maatschappij

4. excursie/ voorbereiding beroepspraktijk:

5.  individuele opdrachten/stage:

Delen