specialisatieprogramma Scenario - 14 EC

introductie in ambachtelijke (schrijf)vaardigheden, het ontwikkelen van verhalende verbeeldingskracht en het onderzoeken van de geschiktheid voor het beroep

algemene typering en inhoud
Anders dan in het grootste deel van het propedeuseprogramma volgt de student in het specialisatieprogramma specifiek onderwijs gericht op de eigen afstudeerrichting. Voor het grootste deel gebeurt dat met de medestudenten van de eigen afstudeerrichting. Het programma wordt verzorgd door de eigen afstudeerrichting en vindt gedurende het jaar in een vijftal ‘specialisatieblokken’ plaats. Studenten leren op deze manier elkaar en de docenten alvast beter kennen. Inhoudelijk ligt de nadruk op het onderzoeken en verwerven van basale verbeeldende en ambachtelijke vaardigheden en de mogelijkheden en geschiktheid van de student voor het beroep.

doel en functie van het specialisatieprogramma
voor de student:

 • gelegenheid om te onderzoeken of dit inderdaad de opleiding is die hij/zij wil doen en of hij/zij zichzelf geschikt genoeg acht
 • gelegenheid om een aantal basale technische en inhoudelijke vaardigheden te onderzoeken en te verwerven, meer specifiek:
 • aan het eind van de propedeuse is de scenariostudent in staat een scenario te schrijven voor een korte film (max 15 min) waarbij zij de volgende 10 klassieke basisprincipes kunnen toepassen: eenheid van tijd en plaats, drie-actestructuur, protagonist, conflict, escalatie, crisis, oplossing van de crisis, simpele acties, minimale dialoog en een eenvoudig plot.

voor de opleiding:

 • gelegenheid om na te gaan of de student geschikt is voor het beroep en het vervolg van de opleiding

competenties
Het accent ligt primair op de volgende competenties:

     1. creëren
     3. samenwerken en communiceren
     4. ambachtelijk vermogen
     6. flexibiliteit
     8. omgevingsgerichtheid
     9. lerend vermogen
    10. reflectief vermogen

onderwijsvorm
Werkcolleges en zelfstandig uit te voeren schrijfoefeningen of -opdrachten (individueel, duo's, hele groep)

programma

specialisatieblok 1: introductie

 • Alle docenten stellen zich voor en vertellen hoe het jaar er uit gaat zien
 • Hoe noteer ik een scenario? Scenario-layout, wijze van noteren en werken met scenario-software Celtx
 • De scenariobasics: personage, arena en situatie

specialisatieblok 2: structuur en basisprincipes

 • Structuur: hoe bouw je een verhaal op?
 • De basisprincipes ‘Eenheid van tijd en plaats’ / ‘Drie-actestructuur’ / ‘Protagonist’ / ‘Eenvoudig plot’

specialisatieblok 3: sceneschrijven

 • Scèneschrijven: onderzoeken hoe je een scène schrijft, en welke rol regie en spel hier uiteindelijk in speelt. Draait om de basisprincipes ‘Conflict’, ‘Escalatie’, ‘Simpele acties’ en ‘Minimale dialoog’.

specialisatieblok 4: schrijven in Writers Room

 • Schrijven in Writers Room. Op speelse wijze wordt geoefend met de writers room-werkwijze.

 specialisatieblok 5: dramaturgie en associatief schrijven

 • Dramaturgielessen (de klassieke 3-actenstructuur volgens Syd Field en De 36 dramatische situaties van Jan Veldman)
 • (Associatief) schrijven op basis van 3 losse opdrachten. Een daarvan zal in duo’s geschreven worden.
 • Voorbereiden SFO-traject 2e jaar en herschrijven van werk van een ander

toets
Integrale beoordeling van de competenties 1, 3, 4, 6, 8, 9 en 10 van de student op basis van zijn functioneren gedurende het specialisatieprogramma

beoordelaars
Ellen Verhoeff, Rob Arends,  Evianne Lamme, Esther Wouda en Hans Heesen.

beoordeling
De studiepunten worden na specialisatieblok 5 toegekend indien:

 • minimaal 80% aanwezigheid en actieve participatie
 • voldoende beoordeling voor de vier competenties

studiebelasting
14 EC (392 uur)

Delen