10. Reflectief vermogen

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen om zo tot betere prestaties te komen.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat zichtbaar, hoorbaar en merkbaar professioneel om met het geven en ontvangen van kritiek, gebruikt kritiek van anderen om zichzelf verder te ontwikkelen en beschikt hiertoe over het vermogen te incasseren
  • reflecteert op de eigen grenzen en mogelijkheden, blijkend uit gedrag, keuzes en ontwikkeling
  • demonstreert een visie op de plaats van film, tv en andere media in de samenleving en op de maatschappelijke waardering voor het beroep
Delen