2. Visie

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om opvattingen en overtuigingen op het eigen vakgebied te vormen, die te communiceren en hoorbaar/zichtbaar te maken in audiovisuele en cinematografische vorm.

Algemene gedragsindicatoren

  • ontwikkelt tijdens elk werkproces een eigen visie op de vorm en de inhoud van het plan van aanpak/scenario, en kan deze mondeling, schriftelijk en auraal toelichten gedurende het gehele werkproces
  • kan deze visie, en daarmee het artistiek en inhoudelijk einddoel, aan alle betrokkenen duidelijk maken via een persoonlijke stijlopvatting

Specifieke gedragsindicatoren

  • presenteert op overtuigende manier idee├źn over toepasselijke geluidsmechanismen, en licht deze toe in het collectief creatieve proces
  • heeft in het werk aantoonbaar inzicht in de presentatie - en representatie mogelijkheden via geluid en sound design
  • heeft in het werk aantoonbaar inzicht in het reconstructieproces van de toeschouwer: hoe het publiek kan/zal reageren op de combinatie van beeld en geluid, zowel voor wat betreft waarneming als betekenisgeving
Delen