3. Samenwerken en communiceren

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om in samenwerking met alle andere vakspecialisten vanuit het eigen specialisme een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk proces en/of product. De sound designer bezit hiertoe het vermogen om het handelen zowel verbaal, non-verbaal als in schrift, efficiënt en effectief af te stemmen, over te brengen en te verantwoorden.

Algemene gedragsindicatoren

 • gaat als teamworker professioneel om met alle verschillende partijen en belangen in het productieproces
 • geeft een persoonlijke artistieke invulling aan de bijdrage in het team en communiceert deze inbreng goed met de andere vakspecialismen, vanuit een helder beeld van de eigen plaats en rol in het team
 • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van andere vakspecialisten en heeft, waar nodig, een oplossingsgerichte attitude
 • toont in samenwerking en communicatie te beschikken over basiskennis van alle andere disciplines waarmee tijdens het proces/de productie wordt samengewerkt
 • onderkent en minimaliseert de risico’s voor psychische en fysieke onveiligheid voor zichzelf en anderen

Specifieke gedragsindicatoren

 • kan samenwerkend met essentieel-verschillende filmmakers een geluidsconcept en Sound Design ontwikkelen waarin de inhoud van de film besloten ligt
 • werkt vanuit de regievisie met alle andere vakspecialisten samen aan geluidsconcept, geluidsopname, geluidsmontage en mixage, met ruimte voor inbreng van alle betrokkenen
 • onderkent de noodzakelijke werk-hiërarchie tijdens het productie-proces, gaat hier flexibel mee om en kan inschatten wanneer input vanuit Sound Design opportuun is
 • gaat tijdens de geluidsopnamen zeer respectvol om het ‘persoonlijke’ geluid van de ‘filmkarakters’ (o.a. middels zendermicrofoons)
 • verwerkt toepasselijke ideeën van andere vakspecialisten in de eigen visie op het sound design
 • organiseert, instrueert en inspireert medewerkers binnen het geluidsteam
 • neemt tijdens het gehele productieproces aantoonbaar een adviserende rol in ten aanzien van regie en alle andere betrokken disciplines

 

Delen