5. Planmatig en resultaatgericht werken

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen, en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.

Algemene gedragsindicatoren

  • beheerst de logistiek van alle zaken die bij de uitvoering van eigen taken van belang zijn
  • maakt een realistische planning en houdt zich aan deadlines
  • stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt
  • zorgt altijd voor een gedegen voorbereiding
  • zet alles in om tot een optimaal eindresultaat te komen

Specifieke gedragsindicatoren

  • werkt systematisch aan de inhoudelijke uitvoering van het geluidsconcept
  • beoordeelt het productieschema continu op haalbaarheid in de context van het geluidsconcept
  • zorgt dat de benodige tijd en middelen beschikbaar komen om het gewenste inhoudelijke, creatieve en technische resultaat te bereiken
  • past eisen en verwachtingen ten aanzien van het inhoudelijke en technische resultaat aan de beschikbare tijd en middelen aan
Delen