9. Lerend vermogen

De afgestudeerde sound designer bezit het vermogen om te leren, te ‘leren leren’ en zich blijvend te ontwikkelen.

Algemene gedragsindicatoren

  • onderhoudt en hernieuwt de vakmatige kennis van de continu veranderende audiovisuele sector en houdt met name de technologische, inhoudelijke en artistieke ontwikkelingen bij
  • laat in het werk de eigen artistieke en vakmatige ontwikkeling horen en zien
  • traint en ontwikkelt ambachtelijke vaardigheden
  • organiseert de persoonlijke ontwikkeling: is actief met eigen scholing en opleiding en staat open voor collegiale toetsing
Delen