De Filmacademie in zijn geheel doet het goed. De algemene tevredenheid overall is toegenomen van 3,9 naar 4,1 (op een schaal van 1 - 5).
Ook binnen de specifiekere thema’s overheerst tevredenheid.

Respons
De respons was goed. Het percentage Filmacademiestudenten dat heeft deelgenomen is wat teruggelopen t.o.v. 2013: van 60% naar 48%. Toch is deze respons hoger dan het AHK-gemiddelde (45%) en het Hoger Onderwijs gemiddelde (39%).

Bacheloropleiding
De bacheloropleiding doet het goed met 4,1! (op een vijfpuntschaal)
Dat is een lichte stijging t.o.v. 2015 (4,0). De algemene sfeer en de faciliteiten vallen daarbij het meest in de smaak. Thema’s waar verbetering wenselijk is:

  • Sportvoorzieningen (1,9)
  • Stagevoorbereiding (2,7) en stagebegeleiding (2,6)
  • Voorlichting en opvang bij een handicap of beperking (2,8/2,9)
  • Toetsing en beoordeling, m.n. het aantal toetsmomenten (2,9)

Resultaten per afstudeerrichting

Masteropleiding
De algemene tevredenheid over de masteropleiding is sterk toegenomen: van 3,1 naar 4,1!
Met name de algemene sfeer, de toetsing en beoordeling en de groepsgrootte worden gewaardeerd.
Toetsing en beoordeling zijn sterk verbeterd (4,3); dit is opmerkelijk omdat toetsing en beoordeling bij de bachelor traditioneel laag scoort.
De ICT-faciliteiten en de digitale leeromgeving vindt men onvoldoende (2,8) net als de restauratieve voorziening (2,9)

Delen