toegang tot het gebouw

Om toegang te krijgen tot het gebouw is een toegangspas nodig, dit is tevens de studentenpas. Deze pas kan je ophalen bij de receptie als je inschrijving en betaling van het collegegeld in orde is.

Zonder pas kom je het gebouw niet binnen. Houd daar rekening mee ook als je bezoek verwacht. Kondig je bezoek aan bij de receptie en laat een telefoonnummer achter waar je te bereiken bent. Bij verlies van de kaart dit graag direct melden bij Bureau Inschrijving.  

sluis en dienstingang

openingstijden

Van de zomer tot aan de kerstvakantie is het gebouw geopend van 08.30 - 21.00 uur. Vanaf januari tot aan de zomer is het gebouw geopend tot 23.00 uur.

Kantine:                     09.00 - 16.00 uur
Onderwijsbureau:   09.00 - 17.00 uur
Magazijn:                   09.00 - 17.00 uur
Mediatheek:              11.00 - 17.30 uur

toegang buiten reguliere openingstijden
Om buiten de reguliere openingstijden het gebouw in te kunnen is toestemming nodig van de studieleider. De studieleider geeft schriftelijk toestemming aan de student én geeft dit door aan de receptie. Vervolgens past de receptionist de pas aan. Ook ontvang je dan een sleutel voor het alarm (borg: € 30,-) en instructies hoe je hiermee om dient te gaan.

Voor toegang tot de kamers van geluid, montage en IMVFX worden kaarten uitgegeven door de betreffende afdelingen.

lestijden en -pauzes

Ochtend
09.30 - 11.00 uur   les
11.00 - 11.30 uur     koffiepauze
11.30 - 13.00 uur    les

13.00 - 13.45 uur    lunch

Middag
13.45 - 15.15 uur     les
15.15 - 15.30 uur     theepauze
15.30 - 17.00 uur    les

vakanties

 • herfstvakantie         week 43 (ma 22 - vr 26 oktober 2018)
 • kerstvakantie          week 52 en 1 (ma 24 december 2018 - vr 4 januari 2019)
 • voorjaarsvakantie   week 8 (ma 18 februari - vr 22 februari 2019)
 • meivakantie             week 18 (ma 29 april - vr 3 mei 2019)
 • zomervakantie        begint in week 28 (8 juli 2019)

N.B. De herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie gelden alléén voor de 1e jaars!

rooster

De roosters zijn te vinden onder My AHK. Je moet daarvoor wel ingelogd zijn. Alleen hier vindt je de actuele roosterinformatie. Het is daarom verstandig om daags vooraf altijd even het rooster te raadplegen.

cijferregistratie

Alluris is het cijferregistratiesysteem van de Filmacademie (en de gehele Amsterdams Hogeschool voor de Kunsten). (Zie paarse button rechtsboven op deze pagina) De inloggegevens zijn dezelfde als die voor MyAHK.
In Alluris kun je jouw adres- en persoonlijke gegevens inzien, zoals wij die via studielink van je ontvangen hebben. Tevens kun je de toegekende en behaalde studiepunten (EC's) vinden in je 'resultatenboom'. Alle toegekende studiepunten worden door Jona Bessem (studentzaken) verwerkt. Mis je punten, dan kun je het best bij de desbetreffende docent of studieleider navraag doen.

contact (regelen en doorgeven)

Contactgegevens (b.v. adres) wijzig je altijd eerst in studielink. Vervolgens stuur je een e-mail naar Jona Bessem van studentzaken (jona.bessem@ahk.nl) en de studieleider. Het is van het grootste belang dat je ervoor zorgt datje meest recente contactgegevens bij ons bekend zijn, onder andere omdat officiële post naar je huisadres wordt gestuurd.

E-mail
Iedereen heeft een persoonlijk e-mailadres van de AHK (voornaam.achternaam@ahk.nl). Alle communicatie en informatie die je nodig hebt voor je studie gaat via dit mailadres. Check je mail dus op MyAHK via het systeem Zimbra.

Alle medewerkers hebben ook een e-mailadres van de AHK dat op dezelfde wijze is opgebouwd (voornaam.achternaam@ahk.nl).

collegekaart

Aan het begin van het studiejaar krijg je (als je inschrijving en betaling van het collegegeld in orde zijn) via de receptie een pas. Dat is je collegekaart en tegelijkertijd je toegangspas voor het gebouw. Je kun de kaart ook gebruiken om te kopiëren. Bij verlies van de kaart meld je dit direct bij de Centrale Studentenadministratie (csa@ahk.nl).

ziekmelding

Als je ziek bent of een andere reden hebt waarom je niet aanwezig kunt zijn, moet je je voor half tien melden bij de receptie van de Filmacademie op telefoonnummer 020-5277333 of email naar  filmacademie@ahk.nl met een cc naar je studieleider. Voor het Propedeusejaar graag ook een cc aan fleur.vanberge@ahk.nl, coördinator praktische zaken Propedeuse.

aanwezigheid

Bij elke les is een presentielijst aanwezig, waarmee bijgehouden wordt of je aanwezig was bij de betreffende les. In de grote collegezalen kun je je aanwezigheid registreren met je collegekaart.
Het is van groot belang dat je aanwezigheid is geregistreerd. Bij onvoldoende aanwezigheid heb je in principe geen toegang tot de toets en zul je vaak een compensatieopdracht moeten doen.

gebruik van het gebouw

Van het gebouw wordt intensief gebruik gemaakt door een grote groep studenten en medewerkers. Om dat goed te laten verlopen zijn er huisregels opgesteld.

kluisjes

Op verschillende plaatsen in het gebouw zijn er afsluitbare kluisjes. Deze worden z.s.m. over de studenten verdeeld. 

kantine

De kantine is gevestigd op de derde etage tegenover het dakterras.  De catering is uitbesteed aan Vitam

Openingstijden
De kantine is geopend van 09.00 tot 16.00. In en rond vakantieperiodes en feestdagen gelden aangepaste openingstijden. Na sluitingstijd kun je terecht bij de koffie- en frisdrankautomaten.

Betaling
Er kan zowel contant als met pinpas betaald worden.

En verder

 • Er wordt geen alcohol geserveerd behoudens op door de academie georganiseerde borrels.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te drinken in de kantine, op het dakterras of elders in het gebouw. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor   het gebruik van drugs.
 • Houd de kantine en het dakterras schoon en opgeruimd en daardoor leefbaar.
 • Op het dakterras mag gerookt worden.
 • Gooi je afval in de afvalbakken en sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde bakken.

mediatheek

De mediatheek is geen stiltecentrum. Het is een ruimte waar studenten kunnen overleggen, werken en films kunnen kijken. De mediatheek is te vinden op de begane grond en wordt bemand door Elsje Staats, Debby van Leeuwen en Isolde de Waal. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 11:00 tot 17:30 uur.

De collectie is toegankelijk via de webcatalogus. Suggesties, ook met betrekking tot de aanschaf,  zijn altijd welkom. 

Collectie

 • Boeken
  De collectie boeken omvat alle aspecten van film. Niet uitgeleend worden: naslagwerken, castingboeken, tijdschriften en kostbare werken. Nieuwe aanwinsten staan apart ter inzage.
 • DVD’s en Blu-rays
  De collectie DVD’s bestaat uit speelfilms, documentaires en Filmacademieproducties.
 • TV-DVD's
  In de mediatheek worden tv-programma's en films opgenomen op DVD. De mogelijkheid bestaat om op aanvraag films of documentaires op DVD te laten opnemen (alleen ten behoeve van de mediatheek).
 • Filmlijst-DVD’s
  De collectie bestaat uit de films van de zogenaamde verplichte filmlijsten die binnen het onderwijs worden vastgesteld.
 • Videobanden
  Er is een statische collectie videobanden van speelfilms, documentaires en Filmacademieproducties.
 • Tijdschriften
  De bibliotheek heeft een abonnement op ongeveer 25 verschillende vakbladen uit binnen- en buitenland, zoals Computer Arts, Schokkend Nieuws, Sight & Sound, Premiere, Pro-Audio, en Empire. Ook oude nummers zijn beschikbaar.

Lenen

 • Boeken: max. 4 stuks, max. 4 weken.
 • DVD’s en Blu-rays: max. 2 stuks, max. 2 dagen.
 • TV-DVD's, Filmacademie-DVD’s en Filmlijst DVD’s: max. 2 stuks, max. 2 dagen.
 • Videobanden: max. 3 stuks, max. 1 week.
 • Lenen kan met je studentenpas, nadat je de algemene borg hebt betaald
 • Er wordt niet uitgeleend aan derden
 • Bij overschrijding van de uitleentermijn van alle materiaalsoorten wordt € 0,10 per dag in rekening gebracht
 • Mogelijkheid tot verlengen: aan de balie, telefonisch (020-5277306) of via filmacademie-mediatheek@ahk.nl

Overige faciliteiten

 • Een met dolby surround uitgeruste viewing ruimte.
 • PC werkplekken en een printer.
 • Overlegruimte voor studenten.
 • Castingbestand met acteurs en actrices.
 • Divers inbindmateriaal voor het inbinden van bijvoorbeeld scripties en scenario's.

Borg
Iedere student heeft bij aanvang van de studie een borgsom betaald. Voor de mediatheek is daarin 50 euro opgenomen. Deze borg wordt aangesproken bij verlies of beschadiging van materiaal en bij te laat ingeleverd materiaal van de mediatheek. De verrekening van de totale borgsom vindt plaats bij afronden of het afbreken van de studie.

in geval van nood

Er is een team van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig in de NFTA om in geval van kleine en grote ongelukken op te treden. Sjors van Vliet (5277312) is het hoofd BHV. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden onder leiding van het BHV-team.

wat te doen

 • bij calamiteiten bel de receptie (vanaf mobiel) 527.7333 of (intern) door een 9 te kiezen vanaf een vast toestel.
 • bij brand
  Als  het pand ontruimd moet worden hoor je de zogenaamde slow woop. Verlaat het gebouw zo snel mogelijk via het trappenhuis. Volg de aanwijzingen van de BHV-ers. De lift kan niet gebruikt worden. Verzamelpunt na ontruiming is de hal van de Theaterschool in de Jodenbreestraat.
 • EHBO kistjes staan bij:
  - receptie  
  - magazijn
  - decorwerkplaats
  - 0.9 (Sjors van Vliet)
  - 1.11 (Marion Slewe)

regels
Er zijn een aantal regels om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden:

 • In gangen en vluchtwegen mogen geen obstakels staan.
 • Open vuur bij bijvoorbeeld opnames in de studio’s is ten strengste verboden.
 • Het gebruik van rookmachines in de studio’s en het bereiden van maaltijden in de pantry moeten bij de receptie worden gemeld.
 • Er mogen geen brandbare of explosieve stoffen het gebouw in worden gebracht. 
 • Deuren hebben drangers en mogen niet worden vastgezet. 
 • Volg bij het gebruik van gereedschappen en andere faciliteiten de door docenten en instructeurs praktijkonderwijs gegeven veiligheidsinstructies.
Delen