Het coaches overleg bestaat uit de de coaches Cinematography, IMVFX, Montage, Productie, Production Design, Regie, Scenario en Sound Design komt een aantal dinsdagmiddagen samen om de groene lichten te bespreken. Het adviseert het bacheloroverleg bij problemen. Het bacheloroverleg heeft de bindende bevoegdheid beslissingen te nemen m.b.t. de ontwikkeling, realisering, oplevering, uitbreng en distributie van de films. Ook in alle gevallen die niet voorzien zijn, beslist het bacheloroverleg. De scenario’s/filmplannen en eventuele verzoeken worden ruim voor het weekend verzameld en verstuurd door Monique Robeerst voor bespreking de daarop volgende dinsdag.

Delen