De eindexamenfilms worden gemaakt met de beschikbare apparatuur van de Filmacademie. Deze apparatuur moet zo optimaal mogelijk ingezet worden en daarom gelden er een aantal richtlijnen (zie hieronder).
Indien noodzakelijk, is het mogelijk extra apparatuur buiten de school te lenen. Dit dient overlegd te worden met de desbetreffende vakklas, die daarvoor haar eigen richtlijnen kent.

Camera Er kan worden gedraaid met de op de academie aanwezige camera’s of er kan externe facilitaire sponsoring worden gezocht. De logistiek, capaciteit en goodwill van de academie t.o.v. apparatuur verhuur- en facilitaire bedrijven spelen daarbij een rol.

Licht maximaal 7,5 KW. Het gebruik van een aggregaat is toegestaan mits de locatie dit afdwingt en het budget dit toelaat. De grootte van het lichtpakket dient altijd vooraf te worden overlegd met Raymond Grégoire. De lichtapparatuur dient vervoerd te worden in een daarvoor geschikt voertuig, daarbij rekening houdend met het wettelijk maximaal toegestane laadvermogen. Bij B-rijbewijs maximaal 3500 kg (inclusief gewicht van het voertuig en de inzittenden). Een aanhanger (dus ook aggregaat) mag alleen gereden worden met rijbewijs B-E.

Grip Het gebruik van een tulip-crane is toegestaan, mits de workshop grip met goed gevolg is afgesloten en de crane op veilige en verantwoorde wijze vervoerd kan worden.

Geluidsopname Meersporenrecorder, meersporenmixer, mono-, stereo- en surroundset met minimaal drie zenders en draadloze afluistering met IFB-set en hoofdtelefoon.

Transport Indien de begroting dit dekt, kan er een bus van max. 20m3 worden gehuurd. Een aanhanger (dus ook aggregaat) mag alleen gereden worden met rijbewijs B-E. De (licht)apparatuur dient vervoerd te worden in een daarvoor geschikt voertuig, daarbij rekening houdend met het wettelijk maximaal toegestane laadvermogen. Ga in geen geval de auto zwaarder beladen dan is toegestaan. De bestuurder is en blijft in dat geval PERSOONLIJK verantwoordelijk voor veroorzaakte schade en ongevallen. 

verzekeringen

toewijzing van de apparatuur Studenten dienen zes weken van tevoren, een schriftelijk gemotiveerde voorkeur voor het type camera aan te geven. De studieleiders/ coaches Cinematography en Productie nemen hierover een principebeslissing die wordt besproken met de studieleider/coach Regie en die wordt gecommuniceerd in de planningsvergadering. Het type camera wordt vastgesteld op basis van de leerdoelen, de inhoud, de vormgeving en productionele mogelijkheden.

in- en uitchecken van apparatuur

Delen