De afgestudeerde cinematographer bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.

Algemene gedragsindicatoren

  • beheerst de logistiek van alle zaken die bij de uitvoering van eigen taken van belang zijn
  • maakt een realistische planning en houdt zich aan deadlines
  • stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt
  • zorgt altijd voor een gedegen voorbereiding
  • zet alles in om tot een optimaal eindresultaat te komen

Specifieke gedragsindicatoren

  • werkt systematisch aan de uitvoering van het beeldconcept
  • beoordeelt voor wat betreft het beeldconcept het productieschema op haalbaarheid
Delen