programma

1. gemeenschappelijke basistheorie:

 • filmanalyse III   2 EC
  vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak
 • genres III   2 EC
  herkennen en benoemen van genres op het gebied van fictie en van documentaire
 • film en literatuurlijst III    4 EC
  verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

2. gemeenschappelijk praktijkoefeningen:

3. vakspecifieke praktijk / theorie:

 • decoupage fictie 3   3 EC
  geschreven tekst omzetten in decoupage en kadrering en mise-en-scene
 • documentaire decoupage 2   2 EC
  verder onderzoeken van stijlvormen die de beeldende kracht van een documentaire kunnen versterken
 • gezichten - 1 EC
  verschillende manieren om gezichten uit te lichten
 • stuntweek - 1 EC
  kennismaking en introductie van werken met stunts
 • cinematography workshops  1 EC
  kennismaking en workshops met filmprofessionals
 • onderzoeksweek - 1 EC
  onderwerp kiezen en een opzet maken voor artistiek onderzoek in het 4e jaar

4.  individuele opdrachten/stage:

 

Delen