verdiepen en experimenteren

 

Het derde jaar staat in het teken van de derdejaars oefeningen waar je in diverse functies (camera, camera-assistent, licht, lichtassistent) aan meewerkt. Aan het begin van het studiejaar volgen alle derdejaars studenten het commercialblok. Vóór aanvang en na afloop van de opnameperiode van de derdejaars producties vinden er lessen en workshops plaats zoals een workshop découpage, licht op locatie, docu-découpage (samen met de regie documentaireklas) en algemene cameratheorie w.o. postproductie. Ook schrijven de studenten een scriptie en vindt er een (buitenlandse) excursie plaats. Daarnaast werken de derdejaars studenten in assistent-functies mee aan de eindexamenproducties. De stageperiode volgt aan het einde van het derde studiejaar.

Delen