verbreden en verstevigen van je referentiekader en verder ontwikkelen van je eigen visie

algemene typering en inhoud
Het zelfstandig bestuderen van een groot aantal canonieke films en filmboeken. De lijst zal aan het begin van het studiejaar worden uitgereikt. Aan het einde van het studiejaar (rond de maanden mei/juni) volgt een schriftelijk tentamen over de opgegeven films en boeken. De planning hiervan ontvang je in de loop van het jaar van Ernie Tee.

film- en literatuurlijst 3e jaar

leerdoel
Het doel van dit onderwijsonderdeel is om eigen initiatief te stimuleren en om de inhoudelijke bagage te verbreden en te verstevigen: het gaat hierbij om het ontwikkelen van een kritische en analytische blik (op film en op filmliteratuur), het verbreden van het referentiekader en het verder ontwikkelen van een eigen visie en een eigen handtekening.

competenties
2, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
Zelfstudie.

contacttijd
geen

docent
Ernie Tee

toets
schriftelijk tentamen

beoordeling
- voldoende resultaat voor schriftelijk tentamen [> 5,5]

studiebelasting
4 EC (112 uur)

Delen