vanuit filmanalyse aanscherpen van de eigen stem en artistieke en creatieve aanpak

algemene typering en inhoud
Een reeks lessen waarin verschillende fictie- en documentaire films zullen worden beschouwd vanuit verschillende invalshoeken, die te maken hebben met de rol en het functioneren van de film in de samenleving. Soms staat hierbij de samenleving centraal, dan weer de film. Soms dient de visie van de beschouwer als invalshoek, dan weer de visie van de filmmaker (die immers altijd zowel een filmisch als een levensbeschouwelijk statement uitdraagt). Fragmenten zullen worden gebruikt ter illustratie van het betoog.

leerdoel(en)
Aan de hand van beschouwingen over films uit heden en verleden en over de maatschappelijk-culturele context waarin deze films gerealiseerd en gerecipieerd worden, vergroten de studenten hun inzicht in de wisselwerking tussen film en samenleving en uiteindelijk hun inzicht in de betreffende films. Het betreft hier zowel de fictiefilm als de documentaire film.

competenties
2, 8, 9, 10, 11

onderwijsvorm
hoor- en kijkcollege en opdracht(en)

contacttijd
..

docent
Ernie Tee en gastdocenten

toets
schriftelijke opdracht
(daarin analyseren studenten een film (fictie of documentaire) en de context ervan, en schrijven een paper over hun bevindingen)

beoordeling

  • 80% aanwezigheid
  • een voldoende resultaat voor de opdracht [> 5,5]

studiebelasting
2 EC (56 uur)

Delen