korte documentaire oefening 2 (KDO 2)

interpreteer een lokaal nieuwsbericht op basis van eigen research tot een documentaire vertelling

voor wie
Studenten Cinematography, Montage, Productie, Regie Documentaire en Sound Design

algemene typering en inhoud
De tweedejaars studenten verfilmen binnen twee dagen een onderwerp, waarvoor de regiestudent, in samenwerking met de productiestudent, een plan heeft geschreven. Het filmplan komt voort uit een (kranten)bericht uit de eigen directe omgeving (lokaal nieuws). Hiernaast bezoeken de studenten het IDFA om inspiratie op te doen met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de oefening.
De regiestudent is inhoudelijk en artistiek verantwoordelijk voor de productie tot en met de afwerking daarvan. Iedere student doet vanuit zijn eigen vakdiscipline ervaring op in een documentaire situatie. De coaches leren de studenten wat de verantwoordelijkheden zijn van de diverse crewleden, hoe de diverse departementen optimaal met elkaar kunnen communiceren e.d.. Nadat de beeldmontage en geluidsnabewerking zijn afgerond vinden de vakklas- en crewevaluaties plaats.

organisatie en coördinatie
Bernadette Bout en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.

begeleiding / coaching
Elke afstudeerrichting verzorgt de coaching van hun eigen studenten bij de uitvoering van hun specifieke rol.

gemeenschappelijke leerdoel(en)
Na afloop van deze oefening heeft de student:

  • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een korte documentaire op basis van een door de regiestudent in samenwerking met de productiestudent ontwikkeld filmplan, en gedraaid op locatie.
  • bewust stilgestaan bij zijn/haar leerproces en kan de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden, zowel schriftelijk als verbaal

  interpreteer een lokaal nieuwsbericht op basis van eigen research tot een documentaire vertelling  

  voor wie 
  Studenten cinematography, montage, productie, regie documentaire en sound design  

  algemene typering en inhoud 
  De tweedejaars studenten verfilmen binnen twee dagen een onderwerp, waarvoor de regiestudent (documentaire), in samenwerking met de productiestudent, een plan heeft geschreven. Het filmplan komt voort uit een (kranten)bericht uit de eigen directe omgeving (lokaal nieuws). Hiernaast bezoeken de studenten het IDFA om inspiratie op te doen met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de oefening. 
  De regiestudent is inhoudelijk en artistiek verantwoordelijk voor de productie tot en met de afwerking daarvan. Iedere student doet vanuit zijn eigen vakdiscipline ervaring op in een documentaire situatie. De coaches leren de studenten wat de verantwoordelijkheden zijn van de diverse crewleden, hoe de diverse departementen optimaal met elkaar kunnen communiceren e.d.. Nadat de beeldmontage en geluidsnabewerking zijn afgerond vinden de vakklas- en crewevaluaties plaats.  

  organisatie en coördinatie 
  Iris Hogendijk en Karin van den Heuvel. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie over de oefening als geheel en voor zaken die (de organisatie van) de oefening beïnvloeden.  

  begeleiding / coaching 
  Elke afstudeerrichting verzorgt de coaching van hun eigen studenten bij de uitvoering van hun specifieke rol.  

  gemeenschappelijke leerdoel(en) 
  Na afloop van deze oefening heeft de student:  

  • vanuit zijn/haar specialisme ervaring opgedaan in het realiseren van een korte documentaire op basis van een door de regiestudent in samenwerking met de productiestudent ontwikkeld filmplan, en gedraaid op locatie. 

  • bewust stilgestaan bij zijn/haar leerproces en kan de belangrijkste leerervaringen en reflecties daarop verwoorden, zowel schriftelijk als verbaal  

  specifieke leerdoelen cinematography  

  Na afloop van deze oefening: 

  • kan de student technisch en inhoudelijk een eenvoudige documentaire film cinematografisch vormgeven 

  competenties 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11  

  onderwijsvorm 
  gemeenschappelijke praktijkoefeningen  

  coaching / begeleiding 
  Mies Rogmans 
   
  toetsvorm 
  een individueel leer/reflectieverslag (in het licht van de leerdoelen)  

  beoordeling 

  • 80% aanwezigheid en actieve participatie tijdens de oefeningen zelf maar ook tijdens de begeleidings- en evaluatiemomenten 

  • een voldoende voor het leer/reflectieverslag 

  studiebelasting 
  3 EC (84 uur) 

  Delen