o.a. setdiscipline, regieconcept, casting, locatie zoeken, postproductie

voor wie
Studenten Cinematography, IMVFX, Montage, Regie Documentaire, Regie Fictie, Productie, Production Design, Scenario en Sound design

algemene typering en inhoud
Als opmaat naar de 1e oefeningen wordt aan de hand van praktische readers en lessen van gastdocenten uitleg gegeven over de praktische gang van zaken tijdens de oefeningen. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • taakverdeling, opnameleiding en setdiscipline
  • locatie zoeken 
  • postproductie (incl. een oriëntatie op kleurcorrectie)

De studenten volgen alleen die onderdelen die gezien hun discipline voor hen relevant zijn. Dit is te vinden in de roosters. Sommige afstudeerrichtingen volgen zo weinig onderdelen dat er geen studiepunten aan zijn verbonden.

leerdoel
Afhankelijk van de onderdelen waaraan de student heeft deelgenomen:

  • kan de student de gebruikelijke taakverdeling en gang van zaken op een fictieset en/of de postproductie omschrijven
  • kan de student de rol en de betekenis van de opnameleider en setdiscipline aangeven
  • heeft de student een idee wat scriptcontinuïteit inhoudt en hoe je deze bewaakt
  • kan de student zijn eigen functie invullen op de manier zoals gebruikelijk is op een fictieset
  • de vertelwaarde, de verhalende werking, van een locatie herkennen en ten goede inzetten voor een verhaal.

competenties
3, 4, 5, 9

onderwijsvorm
hoor/werkcolleges en deelname aan de eerste oefeningen in een specifieke rol

docenten
gastdocenten

toetsvorm
Toepassingsopdracht: invulling rol tijdens eerste oefeningen

beoordeling
voldoende voor de invulling van de rol m.b.t. afgesproken werkwijze en setdiscipline

studiebelasting
1 EC (28 uur)

Delen