realiseer een pakkend verhaal binnen 45 seconden

voor wie
alle afstudeerrichtingen

algemene typering en inhoud 
Aan het einde van het vierde jaar wordt gestart met het maken van een commercial als gemeenschappelijke oefening. De Cinematography studenten zijn leidend in het samenstellen van hun crew; ze kunnen hiervoor een eigen keuze maken, zolang deze maar uit studenten bestaan van de filmacademie. Ook kunnen ze kiezen om de commercial zelf te regisseren De oefening wordt met twee rol 35mm opgenomen en intensief begeleid door specialisten uit de reclame- en commercialwereld. Voorafgaande aan de opnamen vindt een aantal lessen plaats waarin de totstandkoming van een commercial wordt besproken. Hoe verloopt het traject vanaf het moment dat een klant zijn product wil promoten en besluit om een commercial te laten maken tot en met het moment waarop wij de commercial in de bioscoop of op de televisie te zien krijgen. Aan het einde van het blok worden de commercials vertoond aan en beoordeeld door specialisten uit de beroepspraktijk.

leerdoel
Bij het commercialblok gaat het om het leren vertellen van een verhaal waarvoor je niet meer dan 45 seconden de tijd hebt. Een verhaal dat in zeer korte tijd de gewenste spanningsboog doet voelen en een reactie oproept die de kijker op zijn minst nieuwsgierig maakt en wellicht doet verlangen naar meer. Alle kennis die in de voorgaande drie jaar is opgedaan, wordt aangewend om binnen de gestelde randvoorwaarden, zo goed mogelijk uit de bus te komen: originaliteit, creativiteit en vakmanschap worden door de studenten ingezet.

-het draaien op  35mm waarbij maximaal 11 minuten materiaal beschikbaar is om binnen een dag de commercial te schieten

onderwijsvorm 
gemeenschappelijke praktijkoefening

docenten/coaches
Anita Smit, Annet Saatrube, Mick van Rossum, Elvira Pouw, Jacques  Vereecken, Bas Pinkse en gastdocenten.

competenties
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

toets
- het gemaakte werk (de commercial)
- individueel leer/reflectieverslag

beoordeling
- een positieve beoordeling voor het gemaakte werk 
- een voldoende voor het (tijdig ingeleverde) verslag

studiebelasting
3 EC (84 uur)

Delen