De afgestudeerde IMVFX‐er bezit het vermogen vanuit zijn eigen specialisme in samenwerking met de andere vakspecialisten een actieve bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces. Hij bezit hiertoe het vermogen om zijn handelen zowel verbaal, non‐verbaal als in schrift effectief en efficiënt over te brengen, af te stemmen en te verantwoorden.

Algemene gedragsindicatoren

  • gaat als teamworker professioneel om met verschillende partijen en belangen in het productieproces
  • geeft een persoonlijke artistieke invulling aan zijn bijdrage in het team en communiceert zijn inbreng goed met de andere vakspecialismen vanuit een helder beeld van zijn eigen plaats en rol in het team
  • toont begrip, respect en waardering voor de bijdragen van de andere vakspecialisten en schakelt, waar nodig zijn oplossingsgerichtheid in
  • laat in zijn samenwerking en communicatie zien te beschikken over basiskennis van de andere disciplines waarmee tijdens de productie wordt samengewerkt
  • schat de risico's waaronder cast en crew moeten werken goed in en zorgt voor maximale veiligheid voor zichzelf en zijn omgeving

Specifieke gedragsindicatoren

  • werkt op grond van zijn visie op de vormgeving van de interactie de (onder)delen verder uit met de overige betrokkenen van het ontwikkelteam
  • organiseert, instrueert en inspireert de medewerkers van het productieteam interactief
  • organiseert, instrueert en inspireert als coördinator visual effects de medewerkers van het visual effects department
  • neemt aantoonbaar een adviserende rol in ten aanzien van de scenarioschrijver, regisseur en producent
Delen