De afgestudeerde IMVFX‐er bezit het vermogen om op een effectieve manier doelen en prioriteiten te bepalen en de benodigde acties, tijd en middelen te organiseren om deze doelen te bereiken.

Algemene gedragsindicatoren

  • beheerst de logistiek van alle zaken die bij de uitvoering van eigen taken van belang zijn
  • maakt een realistische planning en houdt zich aan deadlines
  • stelt prioriteiten, vooral in de situatie waar aan meerdere projecten tegelijkertijd wordt gewerkt
  • zorgt altijd voor een gedegen voorbereiding
  • zet alles in om tot een optimaal eindresultaat te komen

Specifieke gedragsindicatoren

  • faseert in overleg met de producent het productieproces bij interactieve programma’s in het productieteam interactief
  • zorgt voor het inhoudelijke en vormgevende overzicht van alle interface elementen en zorgt voor een juiste benoeming en uitsplitsing van de elementen
  • zorgt bij de productie van visual effects voor een goede fasering en taakverdeling in het visual effects department
  • beoordeelt het productieschema op de productionele haalbaarheid van de postproductie voor wat betreft de visual effects
Delen