De afgestudeerde IMVFX‐er bezit aantoonbaar het vermogen om onder zeer wisselende omstandigheden een constructieve bijdrage te leveren aan audiovisuele producties.

Algemene gedragsindicatoren

  • maakt artistieke keuzes binnen gestelde randvoorwaarden en stelt deze zonodig bij om een optimaal eindresultaat te bereiken
  • laat zien dat hij onder druk kan werken, en waar nodig improviseren
  • werkt, indien nodig, voor verschillende opdrachtgevers met verschillende opvattingen over de invulling van de aard van de werkzaamheden en voor geheel verschillende producties (speelfilm, televisiedrama, documentaire, etc)
  • werkt, indien nodig, aan verschillende projecten tegelijkertijd  

Specifieke gedragsindicatoren

  • is in staat bevindingen van de andere disciplines ten aanzien van het interactief concept of visual effects concept te beoordelen en indien noodzakelijk, op onderdelen te herzien
  • bewaakt het interactief concept of visual effects concept tijdens de voortgang van de productie en speelt in op mogelijke veranderingen
Delen